Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Søndag den 30. januar 2022 klokken 14.00

Vip Loungen Helsingør ny Stadion

Dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelse og revision.
a. Formand. Lars Peter Hansen. Modtager ikke genvalg. (1 år)
b. Næstformand. Dennis Hynnecke Nielsen modtager ikke genvalg. (2 år)
c. Kasserer. Steen Uthaug modtager genvalg. (2 år)
d. Bestyrelsesmedlem. Lars Peter Hansen modtager valg. (2 år)
e. Bestyrelsesmedlem. (1 år)
f. Revisor. Ole Valentin Nielsen modtager genvalg. (2 år)
7) Eventuelt. NB Her kan der ikke besluttes.

Forslag modtages senest 22. januar. Pr mail til kasserer@fchtv.dk


Kontingent for 2022 er på 250 kroner, som betales på Mobil Pay til FCH TV på 130669. Eller hvis man ikke har MobilePay, i Spar Nord.
Regnr. 9056 Kontonr. 158000186145.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen