Generalforsamling 2023

Generalforsamling

Onsdag den 5. april 2023 klokken 18.00

Vip Loungen Helsingør Ny Stadion

Dagsorden: 


1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 


2) Formandens beretning.


3) Regnskab. 


4) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 


5) Behandling af indkomne forslag. 


6) Valg til bestyrelse og revision. Bestyrelsen indstiller følgende. 


  1. Formand. Lars Peter Hansen modtager valg. 


  1. Kasserer. Steen Uthaug ikke på valg. 


  1. Bestyrelsesmedlem. Mogens Olufsen modtager ikke genvalg. 


  1. Bestyrelsesmedlem. Christina Levring Jacobsen modtager genvalg. 


  1. Bestyrelsesmedlem. Vakant f. 1. Suppleant. Vakant 7) 


Eventuelt. NB Her kan der ikke besluttes. Forslag på mail til kasserer@fchtv.dk 


Kontingent for 2023 er på 250 kroner, som betales på Mobil Pay til FCH TV på 130669. Eller i Spar Nord. Regnr. 9056 Kontonr. 1580186145. 


Med venlig hilsen Bestyrelsen